اسپارک Charmilles Roboform 2000

یک دستگاه اسپارک Charmilles  مدل  Roboform 2000

سال ساخت ۱۹۹۹

 قیمت:توافقی

Specification

⬅️Roboform 2000➡️

spark Erosion Machine Charmilles

Table size: ۵۶۰ x 400 mm

YAMASHI Electric corporation regulator

:Strokes

X: ۳۲۰ mm

Y: ۲۲۰ mm

Z: ۳۲۰ mm

 

تاریخ انتشار: دی ماه 1399
محل بازدید : شهر صنعتی البرز-قزوین
قیمت : توافقی
کشور سازنده : سوئیس
Created with Visual Composer