دستگاه وایرکات Robofil 6030SI charmilles

عکس و مشخصات دو دستگاه وایرکات ساخت Charmilles سوئیس مدل Robofil 6030SI

کنترل Charmilles

سال ساخت ۲۰۰۰ فروخته شد.

سال ساخت ۲۰۰۲-۲۰۰۴

قیمت ( فروخته شد.)

➡️ Charmilles wirecut EDM machine Robofil 6030SI ⬅️

  Specifications

Year: ۲۰۰۲

X axis: ۶۲۸ mm

Y axis: ۳۹۸ mm

Z axis: ۱۵۸ mm

Max workpiece length: ۱۲۶۰ mm

Max workpiece width: ۶۱۰ mm

Max workpiece height: ۳۶۰ mm

Max workpiece weight: ۸۰۰ kg

Max wire diameter : ۰.۳ mm

 

تاریخ انتشار : شهریور 1399
محل بازدید : قزوین ٬شهرصنعتی البرز
قیمت :توافقی
کشور سازنده : سوئیس
Created with Visual Composer