میز ایندکس آلمانی هیدرولیکی

فروش میز ایندکس آلمانی هیدرولیکی

جهت استفاده در ماشین

مخصوص ماشین کاری سنگین

قطر ۲ متر

داراری ۹ ایستگاه

با وزن حدودی ۱۰ تن 

قیمت: توافقی

 

تاریخ انتشار: مرداد 1400
محل بازدید : قزوین -شهر صنعتی البرز
قیمت : توافقی
Created with Visual Composer