سوپردریل Sodick K1C

عکس و مشخصات دو دستگاه سوپر دریل

مدلsudick K1C

سال ساخت ۲۰۰۴

قیمت : توافقی

➡️ sudick K1C CNC EDM Supper drilling machine ⬅️

Specification

Year :۲۰۰۴

Hole-Dia. (Min) : ۰.۲۵۴ mm

Hole-Dia. (Max) : ۳.۰۴۸ mm

Work-W : ۲۵۰ mm

Work-L : ۳۵۰ mm

X  : ۲۰۴ mm

Y  : ۳۰۵ mm

Z  : ۳۰۵ mm

Weight: ۵۵۰kg

 

تاریخ انتشار : شهریور 1399
محل بازدید: قزوین ٬شهرصنعتی البرز
قیمت : توافقی
کشور سازنده : ژاپن
Created with Visual Composer