دستگاه وایرکات Fanuc α A-0C

عکس و مشخصات یک دستگاه وایرکات fanuc

مدل α A-0C

سال ساخت ۱۹۹۹

 قیمت :توافقی

     Specification      

⬅️Fanuc α-0C Wire-cutting machine➡️

Year : ۱۹۹۹

Control system: Fanuc 16-W

Machine’s weight: ۱,۲ t

x-travel: ۳۲۰mm

y-travel:۲۲۰mm

z-travel:۱۸۰/ U= ۱۲۰ / V= ۱۲۰ mm

Total power requirement:۱۳ kW

 

تاریخ انتشار:دی ماه 1399
محل بازدید : شهر صنعتی البرز -قزوین
قیمت : توافقی
کشور سازنده : ژاپن
Created with Visual Composer