دستگاه وایرکات A600W/A600/A500W Sodick

عکس و مشخصات ۳ دستگاه وایرکات Sodick

مدل A600W(فروخته شد) و A600 و A500W

سال ساخت

۱۹۹۹<—A600W

۱۹۹۷<—A600

۱۹۹۸<—A500W

قیمت : توافقی


                                                              ➡️SODICK WIRECUT EDM A600W⬅️

 Specification

Year :۱۹۹۹

X/Y/Z/V axis travel: ۶۰۰/۴۰۰/۲۷۰mm

Table size: ۹۰۰x600mm

Max. workpiece dimension: ۸۵۰x ۵۵۰ x ۱۸۰ mm

Max. workpiece weight: ۷۰۰kgs

Control: CNC Sodic Mark 25


➡️SODICK WIRECUT EDM A500W⬅️

Specification

Year :۱۹۹۸

X:۵۰۰.۴ mm

Y : ۳۴۸ mm

Z: ۲۵۴ mm

V :

Dimensions: ۱۶۵۰ x ۲۴۷۰ x ۲۰۵۰ mm

Weight: ۳۵۰۰ kg

Control:  CNC Sodick Mark 25


⬅️ A600SODICK WIRECUT EDM➡️

Specification

Year : ۱۹۹۷

Table travel (x-axis): ۶۰۰ mm

Table travel (y-axis): ۴۰۰ mm

Z axis travel: ۲۷۰ mm

V axis

Control: CNC Sdick Mark 20

Maximum dimensions of the work piece (width x depth x height): ۸۰۰ x ۵۵۰ x ۲۶۰ mm

 Maximum weight of the work piece: ۹۰۰kg

Dimensions of the machine tool (width x depth x height): ۲۱۸۸ x ۲۶۴۵ x ۲۱۰۰ mm

Weight of the machine: ۳۷۰۰ kg

 

تاریخ انتشار : شهریور 1399
محل بازدید : قزوین ٬ شهر صنعتی البرز
قیمت : توافقی
کشور سازنده : ژاپن
Created with Visual Composer