دستگاه فرز SACHMAN” CNC”

یک دستگاه فرز سی ان سی sachman کورسmm 1800x815x802
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Specifications 
 Milling cnc machine 
⬅️Model: SACHMAN➡️
 Control: CNC HeidenhainI
AXIS X: ۱۸۰۰mm
AXIS Y: ۸۱۵mm
AXIS Z : ۸۰۲mm
۷۵Table Size : ۲۰۰۰x730mm
MAX Table load : ۳۰۰۰kg
Spindle Revolution (۱۸ VEL.) N/1′ 30-2.000
:Equipped With
-Birotative Head ISO 50
-Quick Tool Clamping
-Head AD Cooling

 

تاریخ انتشار: مرداد ماه 1400
محل بازدید : قزوین -شهرصنعتی البرز
قیمت : 1,100,000,000 تومان
کشور سازنده : ایتالیا
Created with Visual Composer