دستگاه فرز‌ Maho MH 800C CNC

عکس و مشخصات یک دستگاه فرز سنتر سی ان سی

مدل Maho MH800C

کورس X 800/ Y 500/ Z 600

باسال ساخت ۱۹۹۶

قیمت پس از ترخیص

⬅️MAHO MH 800C Center milling machine➡️

Specification

X: ۸۰۰ mm

Y: ۵۰۰ mm

Z: ۶۰۰ mm

Taper tool ISO :۴۰

Vertical work spindle:۱۰۰ mm

Spindle speed: ۲۰-۴۰۰۰ U/min

 Length : ۳ ۶۸۰  mm

Width :  ۳ ۷۸۰ mm

Height : ۲ ۷۲۰ mm

 

تاریخ انتشار : دی ماه 1399
محل بازدید : شهر صنعتی البرز -قزوین
قیمت : پس از ترخیص
Created with Visual Composer