دستگاه سوپردریل HD 30 CNC

یک دستگاه سوپردریل HD 30 CNC
مارک Charmilles
سال ساخت: ۲۰۰۴
قیمت: فروخته شد.

 
 ⬅️HD 30 CNC EDM Supper drilling machine➡️

Specification

Stroke axis X : ۳۰۰ [mm]

Stroke axis Y : ۲۰۰ [mm]

Stroke axis Z : ۳۰۰ [mm]

Stroke auxiliary axis (manual) : ۱۰۰ [mm]

Tank : ۷۳۰ x 470 [mm]

Table : ۵۰۰ x 300 [mm]

Drilling capacity : from 0,3 to 3 [mm]

Max. depth : ۲۰۰ [mm]

Max. machining flow : ۳۰ [A]

Machine dimensions :۱۳۴۰ x 900 x H. 1940 [mm]

Machine weight : ۱۲۰۰ [kg]

 

تاریخ انتشار : دی ماه 1399
محل بازدید : شهر صنعتی البرز-قزوین
قیمت : پس از ترخیص
کشور سازنده : سوئیس
Created with Visual Composer