اسپیندل و یونیت های ماشین کاری

اسپیندل و یونیت های ماشین کاری ISO50 و اسلایدر جهت ماشین های مخصوص و ماشینکاری قطعات خودرو
قیمت: توافقی

 

تاریخ انتشار: شهریور 1399
محل بازدید: تهران ٬شهریار
قیمت : توافقی
Created with Visual Composer