اسپیندل و یونیت های ماشین کاری ISO50

اسپیندل و یونیت های ماشین کاری ISO50 و اسلایدر جهت ماشین های مخصوص و ماشینکاری قطعات خودرو
قیمت:توافقی

 

تاریخ انتشار : شهریور 1399
محل بازدید : تهران ٬شهریار
قیمت : توافقی
Created with Visual Composer