اسپارک CNC

AGIETRON 100

سال ساخت ۱۹۹۵

قیمت : فروخته شد.

 اسپارک CNC

AGIETRON C200

سال ساخت ۱۹۹۴

کنترل AGIEMATIC

قیمت : فروخته شد.

Ingersol CNC HS 300 
کشور سازنده انگلستان
چهار محور
سال ساخت ۱۹۹۵ 
قیمت: توافقی

CNC اسپارک

ROBOFORM 200

کشور سازنده 

سال ساخت ۱۹۹۲

قیمت : فروخته شد.

اسپارک CNC

ROBOFORM 400

کشور سازنده ۱۹۹۲-۱۹۹۰

قیمت : فروخته شد.

اسپارک CNC

ROBOFORM 20

کشور سازنده سوئیس

سال ساخت ۱۹۹۳

قیمت : فروخته شد.

اسپارک CNC

ROBOFORM 30-31

کشور سازنده سوئیس

سال ساخت ۱۹۹۵

قیمت : فروخته شد.

اسپارک CNC

CHARMILLES

ROBOFORM 2000

سال ساخت ۱۹۹۹

قیمت : توافقی

 اسپارک CNC

Charmilles

Roboform 2000

سال ساخت ۱۹۹۹

قیمت : توافقی

اسپارک منوآل 

مارک Charmilles

 مدل Form 2 L-C

سال ساخت ۱۹۹۸

قیمت : توافقی

اسپارک CNC

Charmilles

ROBOFORM 4000

سال ساخت ۱۹۹۶

قیمت : فروخته شد.

 

Created with Visual Composer