دستگاه سوپردریل CNC

SODICK K1C

سال ساخت ۲۰۰۴

قیمت : توافقی

۱ دستگاه

سال ساخت۲۰۱۶

قیمت : فروخته شد.

دستگاه سوپردریل 

BAOMA

DB703

سال ساخت ۲۰۰۲

قیمت : توافقی

دستگاه سوپر دریل 

SODICK K1C

سال ساخت ۲۰۰۴

قیمت : توافقی

سال ساخت ۱۹۹۸

قیمت پس از ترخیص

دستگاه سوپر دریل CNC

CASTEK MECHATRON

مدل HK24

سال ساخت ۲۰۰۲

قیمت : توافقی

Created with Visual Composer