اسپیندل و یونیت های

ماشین کاری ISO50 و اسلایدر

جهت ماشین های مخصوص

و ماشینکاری قطعات خودرو

قیمت: توافقی

فروش میز ایندکس آلمانی هیدرولیکی

جهت استفاده در ماشین مخصوص

ماشین کاری سنگین

داراری ۹ ایستگاه با وزن حدودی ۱۰ تن 

قیمت: توافقی

 

Created with Visual Composer